Francés

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

 1. <rdf:RDF>

  1. <skos:Concept rdf:about="http://vocab.getty.edu/aat/300111188">

   1. <skos:prefLabel xml:lang="en">French (culture or style)</skos:prefLabel>

   2. <skos:prefLabel xml:lang="nl">Frans</skos:prefLabel>

   3. <skos:prefLabel xml:lang="fr">française</skos:prefLabel>

   4. <skos:prefLabel xml:lang="es">Francés</skos:prefLabel>

   5. <skos:altLabel xml:lang="fr">français</skos:altLabel>

   6. <skos:broader rdf:resource="http://museovirtualfelixcanada.digibis.com//concepts/74174" />
   7. <skos:note xml:lang="en">Refers to the culture of the modern nation of France, or in general to cultures that have occupied the area of the modern nation in western Europe.</skos:note>

   8. <skos:note xml:lang="es">Se refiere a la cultura de la nación moderna de Francia o en general a las culturas que han ocupado el área de la nación moderna en Europa occidental.</skos:note>

   9. <skos:note xml:lang="nl">Verwijst naar de cultuur van de moderne natie Frankrijk of meer in het algemeen naar de culturen die hebben bestaan op het grondgebied van dit West-Europese land.</skos:note>

   10. <skos:notation>300111188</skos:notation>

   11. <skos:inScheme rdf:resource="http://museovirtualfelixcanada.digibis.com//schemas/11" />

   </skos:Concept>

  </rdf:RDF>