Vaciado (formar)

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

 1. <rdf:RDF>

  1. <skos:Concept rdf:about="http://vocab.getty.edu/aat/300053104">

   1. <skos:prefLabel xml:lang="en">casting (process)</skos:prefLabel>

   2. <skos:prefLabel xml:lang="nl">vormgieten</skos:prefLabel>

   3. <skos:prefLabel xml:lang="es">vaciado (formar)</skos:prefLabel>

   4. <skos:altLabel xml:lang="en">cast (process)</skos:altLabel>

   5. <skos:altLabel xml:lang="nl">vormgegoten</skos:altLabel>

   6. <skos:altLabel xml:lang="es">vaciar</skos:altLabel>

   7. <skos:broader rdf:resource="http://museovirtualfelixcanada.digibis.com//concepts/84072" />
   8. <skos:note xml:lang="en">The act or process of making casts or of shaping in a mold; usually refers to pouring liquid material into a mold, as distinguished from pressing a material into a mold, for which prefer "molding."</skos:note>

   9. <skos:note xml:lang="es">Acto o proceso de hacer moldes o conformar en moldes; usualmente se refiere a verter material líquido en un molde, distinto de presionar un material en un molde, para el que prefiera "moldear".</skos:note>

   10. <skos:note xml:lang="nl">Wordt gebruikt voor de handeling van het maken van gietvormen of het vormen met behulp van een gietvorm; meestal wordt de vorm gevuld met een vloeibare of vloeibaar gemaakte stof. De uitdrukking "in een vorm gieten" dient te worden onderscheiden van 'modelleren' waarbij een materiaal door drukken in een bepaalde vorm wordt gebracht.</skos:note>

   11. <skos:notation>300053104</skos:notation>

   12. <skos:inScheme rdf:resource="http://museovirtualfelixcanada.digibis.com//schemas/28" />

   </skos:Concept>

  </rdf:RDF>